Thứ tư, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2014
  • Trường THCS Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng ... thcsthaison.anlao.edu ... violet.vn/thcsthaison-anlao-haiphong ... DT: 0313879096
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 56  
 
2 3 1 2 9 2
 
 
Công đoàn Văn bản chỉ đạo
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011

     BCH Công đoàn                                               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THCS Thái Sơn                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Ban thanh tra nhân dân                                 Th ái S ơn ng ày 15 tháng 9 năm 2011

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011

        Thực hiện luật thanh tra và nghị định 99/2005 ngày 28-7-2005 của thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

         Ban thanh tra nhân dân trường THCS Thái Sơn báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2010-2011 như sau:

I.Về công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường:

1.Công tác tư tưởng chính trị: 100% cán bộ giáo viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường  lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước.

2.Đạo đức lối sống: Tuyệt đại đa số cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt. Quan hệ đúng mực với phụ huynh, học sinh và nhân dân nơi cư trú. Có tin thần trách nhiêm và đoàn kết nội bộ cao. Có lối sống chuẩn mực của người giáo viên nhân dân.

3.Chuyên môn: Nhà trường thực hiện tốt quy trình phân công lao động. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Nhà trường động viên kịp thời cán bộ giáo viên có thành tích trong hoạt động chuyên môn.

4.Công tác tài chính và thực hiện chế độ chính sách:

-Tài chính nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh thường xuyên được công khai; thu chi phù hợp đúng mục đích

-Giải quyết kịp thời đúng ché độ chính sách cho người lao động:

+Tiền lương, tiền thưởng

+Giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản,....

+Giải quyết nâng lương hàng năm đúng quy định

Tóm lại: Việc thu chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều được công  khai, đảm bảo đúng quy định, tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ mà hội nghị công nhân viên chức đầu năm thông qua.

5.Việc thực hiện kiểm tra KSCL

- Nhà trường  tổ chức tốt có nề nếp việc đánh giá chất lượng dạy của giáo viên và của học sinh thông qua tổ chức kiểm tra của PGD (sắp xếp phòng thi, coi thi, chấm chữa trả bài cho HS..)

- Tuy nhiên do tổ chức kiểm tra chung quá nhiều môn nên việc trả bài cho học sinh chưa được đúng tiến độ.

6. Xây dựng cơ sở vật chất trường học:

- Nhà trường đã tư vấn và cùng Hội cha mẹ học sinh xây dựng được nhà xe cho GV và HS, tu bổ lại vườn hoa cây cảnh, cải tạo khuôn viên làm cho khuôn viên nhà trường thêm xanh, thêm sạch.

 

- Kịp thời sữa chữa bàn ghế, quạt điện quét vôi ve hai dãy nhà cao tầng, mua thêm máy chiếu phục vụ cho việc dạy và học đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.

7. Thanh tra,giám sát, kiêm tra hoạt động dạy thêm-học thêm:

- Trong năm học 2010-2011 Ban thanh tra nhân dân cùng với BGH tiến hành kiểm tra việc dạy thêm-học thêm trong và ngoài nhà trường. Nói chung hoạt động dạy thêm-học thêm đã dần đi vào nề nếp

     - Kinh phí dạy thêm-học thêm dều được thông báo công khai hàng tháng trong  cuộc học cơ quan.

II. Về nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo:

      Trong năm học 2010-2011 Ban thanh tra nhân dân không nhận được kiến nghị bằng văn bản cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của người lao động trong cơ quan.

III.Kết luận

Tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Thái Sơn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011

Thái Sơn ngày 15 tháng 9 năm 2011

                                                                                  Ban thanh tra nhân dân

Nơi gửi:

-Thủ trưởng cơ quan

-BCH Công đoàn

-Thanh tra PGD-ĐT

-Lưu Ban thanh tra nhân dân                                                                               

 

 

 

Ngày 21/12/2011
Đặng Thị Kim Loan  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP
Website Trường THCS Thái Sơn An Lão - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban Biên tập: Trịnh Văn Dương - Hiệu trưởng

Địa chỉ: Thôn Phủ niệm - Xã Thái Sơn - an Lão  - HP

Điện thoại: 0313879096 - Fax: ……………..